Meist

AS KH Energia-Konsult on suurim erakapitalil elektrifirma Eestis. Ettevõte on asutatud 1991. aastal, senitehtud tööde hulka kuuluvad mitmed märkimisväärsed elektripaigaldised nagu Rocca al Mare ja Ülemiste Kaubanduskeskused, Eesti Kunstimuuseum, Kiievi Dnepri Kaubanduskeskus, Vabadussamba valgustus- ja kliimalahendus jpm.

Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi, töid ja tegemisi alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldiste üleandmiseni tellijale.

Tööde hulka kuulub projekteerimine, komplekteerimine seadmete ja materjalidega, paigaldus-, seadistus- ja häälestustööd koos kõigi ehitus- ja elektritöödega, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamisega. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu funktsioneerimine ning sihtotstarbeline töö. Oleme ka kogenud ning sertifitseeritud elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste ning auditi läbiviija.

Firmal on:

  • elektritööde kvaliteedisertifikaat EVS – EN ISO 9001:2008;
  • keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001:2004;
  • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat EVS 18001:2007 (OHSAS 18001);
  • akrediteering elektripaigaldiste auditiks, st. õigus uute elektripaigaldiste nõuete-kohasuse hindamiseks ja tõendamiseks ning olemasolevate elektripaigaldiste korraliseks kontrolliks;
  • akrediteering elektriliste kontrollmõõtmiste tegemiseks,
  • tegevusluba valveseadmestiku projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Creditinfo Eesti AS on AS KH Energia-Konsultile omistanud tunnistuse Edukas Eesti Ettevõte 2019, majandusandmete reitinguga väga hea (AA).
Ettevõtte 2019. käive oli 13,8 miljonit eurot.

Heino Harak
juhatuse liige
telefon: 659 8971
gsm: 50 99 711
heino@energia-konsult.ee